Welkom bij Beverlo.net
http://www.beverlo.net
Waar naar toe!
garageverkoop Beverlo en Korspel

zondag 20/09 van 10.00 tot 17.00 u
lijsten met deelnemers aan te vragen via mail
ann-dillen@telenet.be <mailto:ann-dillen@telenet.be>, de lijsten worden op 19/09 verstuurd
of in buurthuis De Kardijk, op zondag 20/09 vanaf 10.00u.
(Op zondag kan de lijst niet meer via mail aangevraagd worden!)

tweedehandsbeurs

zondag 20/09 van 10.00 tot 15.00 in de Kardijk
speelgoed, baby en kinderkleding, babymateriaal….
organisatie gezinsbond Beverlo