Welkom bij Beverlo.net
http://www.beverlo.net
Nuttige info!
Beverlo-Centrum moet
opgewaardeerd worden.


BEVERLO - Op vraag van raadslid Edgard Aerts (N-VA) gaf schepen
van Ruimtelijke Ordening Anne Cuypers (CD&V) op de
gemeenteraad toelichting bij de plannen voor de ontwikkeling van
Beverlo-centrum. Het nieuwe RUP heeft drie doelstellingen: het
wonen in het centrum bevorderen, handel, horeca en diensten
opwaarderen en het centrum een profiel geven.
In juni 2010 ging het studiebureau Antea van start met een vooronderzoek.
Het dossier werd besproken op de Gecoro, bij de bevolking, de Taskforce
(denktank Beverlo), de eigenaars van de bewuste percelen en de scholen.
Bedoeling is om een deel van de site van het gemeenschapsonderwijs om te
vormen tot handelszone
Uit het nieuwsblad van 27 maart 2013.