Welkom bij Beverlo.net
http://www.beverlo.net
Nieuws vanuit stad Beringen!

WEGENWERKEN IN BEVERLO

Herinrichting kruispunten Koolmijnlaan met Zuidstraat, Beverlo-Dorp en Oosthamsesteenweg. Start van de werken 18 augustus.

Bij deze werken worden de aansluitingen van de zijwegen aangepast en vernieuwd. Op de Koolmijnlaan wordt het verkeer geleid door de aanleg van middenbermen. De fietspaden in deze zone langs de Koolmijnlaan worden vernieuwd en waar mogelijk vrijliggend in beton aangelegd.

De werken worden in aaneensluitende fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt een werfweg aangelegd langs de Koomijnlaan aan de kant van Beverlo dorp. Door de aanleg van deze werfweg blijft het doorgaand verkeer op de Koolmijnlaan in beide richtingen mogelijk.

Afslaand verkeer naar en van de zijwegen Zuidstraat en Oosthamsesteenweg is niet mogelijk tijdens de werken.

Er zal een omleiding voorzien worden via de ring rond Beverlo.

Voor meer info kan u terecht op de website van de stad Beringen onder de rubriek “Wegen Verkeer Groen - werken in uitvoering.” Voor vragen kan u o.a. terecht op de diensten van Wegen en Verkeer Limburg, tel. 011 74 23 00.

De werken zullen uiteraard hinder veroorzaken voor omwonenden en weggebruikers. Samen met de diensten van Agentschap Wegen en Verkeer Limburg trachten wij deze hinder tot een minimum te beperken. Dank voor uw begrip.