Welkom bij Beverlo.net
http://www.beverlo.net
Nieuws vanuit Beverlo!
Meneer Noten 80 Jaar!
Lees hier het volledige verhaal: meer

Manager van het jaar uit Beverlo! meer
Op 16 juni 2014 heeft de gemeenteraad het ontwerp RUP Beverlo-Centrum voorlopig vastgesteld.
Met het RUP Beverlo-Centrum wenst de stad het huidige BPA Beverlo-Centrum te vervangen. 
Het nieuwe RUP Beverlo-Centrum dient een meer werkbaar instrument te worden dat ook meer ontwikkelingsmogelijkheden moet bieden voor Beverlo-Centrum met als belangrijkste punten de ontwikkelingsmogelijkheden van binnengebieden, de ontwikkelingskansen van een handelscentrum ter hoogte van Beverlo-Dorp en de ontwikkelingsmogelijkheden langs de belangrijkste wegen.
Het RUP omvat een memorie van toelichting, een plan bestaande juridische toestand, een grafisch bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften. Verkavelingen, met uitzondering deze gelegen binnen het centrumgebied A-B-C, worden opgeheven.
Op bepaalde delen van het plangebied is het voorkooprecht van toepassing.
Het volledige dossier wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek vanaf 08 juli  2014 tot en met 05 september 2014. Inzage van het dossier is mogelijk elke werkdag van 9 tot 12u, elke maandag van 14 tot 19u, elke dinsdag-woensdag-donderdag van 14 tot 17 u op het stedelijk administratief centrum, dienst ruimtelijke ordening, Mijnschoolstraat 88 te 3580 Beringen.
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek wordt er een informatievergadering georganiseerd op dinsdag 26 augustus 2014 om 19 uur in buurthuis De Kardijk, Burgemeester Heymansplein 14 te 3581 Beverlo - Beringen.
Voor specifieke vragen je ook terecht bij bruno.truyers@beringen.be of tel. 011/430.252.
Eventuele opmerkingen of bezwaren kunnen uiterlijk tot en met 05 september 2014 per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Mijnschoolstraat 88 te 3580 Beringen.

De secretaris
  Luc Vrijdaghs                                           De burgemeester Maurice Webers      
STAD BERINGEN
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ‘RUP BEVERLO-CENTRUM’