Welkom bij Beverlo.net
http://www.beverlo.net
Meet en Friet
Meet en friet een succesverhaal voor de deelnemende websites.

Samen wilden wij onze hoofden eens bij elkaar steken met verschillende deelgemeenten om ons te beraden over het websitegebeuren en te kijken hoe wij beter konden samenwerken.

Samen dienden wij een project in bij CERA-foundation die groepen wilden belonen die over de dorpskernen heen zich wilden inzetten voor samenwerking.

Wij dienden ons project in  en schreven onze doelstellingen uit die er op gericht zijn kleinschalige projecten te ontwikkelen kort bij de burger om alzo het plaatselijke dorpsleven te bevorderen. Het welbevinden van de mensen wordt in grote mate bepaald door een samenleving die warmte uitstraalt in een omgeving van verbondenheid en vriendschap.
Hieraan willen wij werken en dit staat dikwijls haaks op het door de stad gevoerde beleid van grootschaligheid, globalisatie en de alsmaar uitgebreidere appartementenbouw op de meest onmogelijke plekken .
Ruimte en groen voor de spelende kinderen geeft rust en kwaliteit van leven.

Met deze visie werden wij genomineerd en uiteindelijk verkozen voor het project meet en friet van CERA.
Vrijdag 13 juni mochten wij van CERA een 50-tal mensen gelukkig maken die zich op één of ander manier verdienstelijk maken om hoger aangehaalde doelstellingen te bewerkstelligen.

Na de voorstelling van de powerpoint over sterktes en zwaktes van de verschillende deelgemeenten werd bij een gezellige pint en een frietje verbroederd met de verschillende vrijwilligers.
De sfeer was aangenaam, het was gezellig en er werden reeds afspraken gemaakt om na de zomer verder te werken aan het project van dorpswelbevinden.

Wordt vervolgd….

Roger Meynckens